כלכלה מקומית מקיימת

קטגוריה א
( 3 (
קטגוריה ב
( 0 (
קטגוריה בן 3
( 1 (
קטגוריה בת 1
( 1 (